Nederlands | Verandering
MIGRASTICK | Raadgevingen van Dr SCHWOB | Scientific data | etherische oliën
Een natuurlijke pijnstillende oplossing | Een internationaal succes | Hoe werkt het ? | Waar is de Migrastick te koop ? | MGV
MIGRASTICK
Hoe werkt het ?
Migrastick heeft een dubbele werking : ijseffect en acupunctuur punten
    Als men de MIGRASTICK op de huid aanbrengt, geeft het een koud gevoel doordat de etherische oliën verdampen.
    De MIGRASTICK moet met massage bewegingen op het voorhoofd, de slapen en de nek worden aangebracht, deze zones zijn gevoelige acupunctuur punten om hoofdpijn en migraine tegen te gaan.
Dankzij de massage enhet koude gevoel, verzacht de MIGRASTICK de pijn in geval van hoofdpijn en migraine.
  • Hippocrates beschreef reeds in 460-337 voor Chr. het gebruik van ijsblokjes en sneeuw voordat men overging tot chirurgische ingrepen.
  • En het plaatselijk aanbrengen van ijsblokjes of koude zakjes op verwondingen is inderdaad een oude, alom bekende en doeltreffende manier om de pijn te verzachten. Het gebruik van kou, ofwel de cryotherapie, is dan ook een erkende alternatieve en traditionele manier op het vlak van de pijnbeheersing.
  • Het resultaat bestaande uit het verzachten van de pijn is al lang geleden aangetoond door de wetenschappers met name wat betreft hoofdpijn en migraine. (Diamond S. and Freitag F. (1986).
  • En het werkt, maar hoe werkt het eigenlijk ?
Acupressie en massage:
Massage en acupressie worden al eeuwenlang gebruikt door de Vietnamese bevolking bij het behandelen van ziektes en kunnen buitengewone therapeutische effecten hebben op pijngewaarwording en chronische ziektes enz...
Acupressie is familie van de acupunctuur. Wetenschappers hebben aangetoond dat het een doeltreffende therapie is die ertoe bijdraagt hoofdpijn te verminderen [Howard D., 1976; Hu J.,1998; Brust H. (1998); Kevan R. en al., 1997. Acupressie werkt door druk uit te oefenen op bepaalde zones van het lichaam met als gevolg dat de vezels (zenuwen) waarvan de aanzet zich bevindt op de drukpunten, zullen ontspannen.
De acupressie is gebaseerd op de theorie van de meridianen, de stroomlijnen van de "energie" in het lichaam. Er zijn 12 hoofd meridianen waarvan 6 yin en 6 yang. Blokkades langs de meridianen kunnen stoornissen en pijn teweeg brengen.
Hoofdpijn, bijvoorbeeld, wordt veroorzaakt doordat de energie wordt geblokkeerd in de nek, ten hoogte van het voorhoofd en de slapen. Acupressie is bevorderlijk voor het deblokkeren van deze energiestromen [Mercati M., 1998].
Thaï massage is eveneens gebaseerd op de wezenlijke energiestromen. Deze techniek wordt gebruikt voor de meest gangbare gevallen van chronische pijn (rugpijn, hoofdpijn, nekpijn.).
Wat betreft hoofdpijn, kan men druk uitoefenen op meerdere punten om de hoofd- en nekspieren te ontspannen. Het betreft de "Feng Chih", in de nek (belangrijkste punt bij het behandelen van migraine, hoofdpijn) en de "Tai Yang", aan de zijkant van het gezicht, vlak bij de slapen (belangrijkste punten wat betreft spanning).
Zelfs degenen die helemaal geen verstand van acupressie hebben, zullen automatisch deze zones masseren als ze zware hoofdpijn hebben.
Cold sensation
  Vragen
over Migrastick ? Raadpleeg onze MGV

Acupressie en massage:
Acupressure and massage
Groupe Arkopharma
Copyright 2019 - All trademarks registered - All rights reserved