Nederlands | Verandering
MIGRASTICK | Raadgevingen van Dr SCHWOB | Scientific data | etherische oliën
 
Praktische tips van Doctor SCHWOB
Voorzitter van de Vereniging « France Migraine »
" Migraine is een chronische ziekte die 5 tot 10% van de wereld bevolking treft maar als men rekening houdt met de alledaagse hoofdpijn, kunnen we stellen dat nagenoeg 50% van de bevolking hiermee te maken heeft waaronder 2/3 vrouwen. "
Migraine, het woord dat dit lijden uitdrukt, is voor het eerst beschreven door Hippocrates (200 jaar voor Chr). De naam stamt af van de Griekse term "hemicrania", dwz « helft van het hoofd (schedel) » en werd gebruikt door de Romeinse arts Gallien in de 2e eeuw van onze jaartelling.
Migraine kenmerkt zich door hoofdpijn, cefalea, wel of niet voorafgegaan door of vergezeld van spijsverterings- en gezichtsstoornissen of overgevoeligheid. Een migraine aanval kan in uiterste gevallen 72 uur lang aanhouden en vormt dus een ware handicap voor de persoon zelf en op het vlak van het gezin, het werk en zelfs de gevoelsmatige betrekkingen. Deze ziekte kost ook veel geld op het medische en sociale vlak aangezien hij verantwoordelijk is voor 18 miljoen ziektedagen en jaarlijks meer dan 7 miljoen slachtoffers treft.
Migraine wordt heel dikwijls ingeschat en beschouwd als iets onvermijdelijks. Maar het feit is dat wij heden ten dage echter wel beschikken over bijzonder efficiënte behandelingen. Men moet dus absoluut contact opnemen met de behandelende arts of een gespecialiseerd centrum om zich onder behandeling te laten stellen zodat we een punt kunnen zetten achter deze paradox die heden ten dage nog steeds aan de orde is, te weten dat 50% van de mensen die vaak migraine hebben niet een arts raadplegen terwijl 80% van degenen zich wel laten behandelen, er voor honderd procent baat bij hebben.
Temeer daar het feit een arts te raadplegen niet automatisch inhoudt dat men zware medicijnen moet gaan slikken, de artsen zijn heel goed in staat u goed aangepaste alternatieve oplossingen aan te bieden.
Tips als men hoofdpijn of migraine heeft
Bij een migraine aanval, moet men zo snel mogelijk ingrijpen. Hoe eerder men ingrijpt, zoveel te korter zal de aanval duren.
  • Er zijn heden ten dage geavanceerde medicijnen beschikbaar voor migraine aanvallen maar laten we de « oude » natuurlijke middeltjes zonder bijwerkingen niet vergeten.
  • Zoals vroeger in het Oude Egypte, men behandelde toentertijd migraine door repen vochtige klei gemengd met therapeutische kruiden plaatselijk aan te brengen, deze deden de bloedvaten samentrekken waardoor de pijn afnam.
  • In onze samenleving kunnen wij hetzelfde resultaat verkrijgen door een combinatie van massages en het aanbrengen van etherische oliën van munt en lavendel op de slaap, daar waar migraine de meeste schade aanbrengt.
  • Ook is het aangeraden te gaan zitten of liggen in een donkere en rustige plaats, koffie en drankjes op basis van coca zijn ook heilzaam, cafeïne heeft een migraine verzachtende uitwerking.
  • Maar ga altijd naar de dokter als de migraine niet verdwijnt.
Dr Schwob
Dr Schwob
Fouten die men moet vermijden
Hoofdpijn en migraine kunnen een zodanig handicap vormen in het dagelijkse leven dat het nuttig is enkele dingen in herinnering te brengen :
  • Het wordt ten zeerste afgeraden alcohol te gebruiken, zelfs kleine hoeveelheden.
  • Het is beter geen vet, schimmelkaas of chocolade te eten.
  • Een gezond leven en het regelmatig bedrijven van een sportactiviteit is heilzaam en werkt stresswerend.
  • Wees voorzichtig met medicijnen. Het innemen van teveel pijnstillende middelen kan aanhoudende migraine veroorzaken en soms is zelfs een ziekenhuisopname nodig om dit af te bouwen.
Livre du dr swhob - Migraines et maux de tête
Petit Livre des Migraines et maux de tête
Dr Schwob
Groupe Arkopharma
Copyright 2019 - All trademarks registered - All rights reserved